Charity

WHAT DOES IT COST TO PARTICIPATE? * WAT KOST DEELNEMEN? * QUEL TARIFS ?

Altijd met tijdregistratie inbegrepen!

XL - 3 Boucles d'Houffalize

Competitievergunning? Licencié VTT-compétition? Are you competitive licenced biker?

Toujours y compris chronométrage

€ 35

5 EUR in mindering/ de moins/discount

Aways with time-registration

Large - 2 Boucles d'Houffalize

 

 

€30

€10 gaat rechtstreeks naar het goede doel

 

Medium - 1 Boucle d'Houffalize

€10 va au projet ci-dessous

 

€25

€10 straight for the cause down below

Wil je hotel avond voordien?

Voulez-vous hôtel samedi/dimanche?

Hotel wanted Saturday on Sunday?

bookings @HOTEL VAYAMUNDO

€72 in 2 pers. room 1/2 pension (diner op zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen)

€72 chambre à 2 pers. 1/2 pension (dîner/pet.dej)

€72 in a 2 persons room dinner + breakfast

+15 EUR single room!

waarom wij dit jaar ons sociaal doel heroriënteren

 

Wij leven heel hard mee met het leed in Afrika, de honger, het gebrek aan toekomstperspectief voor de kinderen daar. Maar door de actualiteit gegrepen en omdat het hier om iemand gaat die wij als lid van de LCMT-familie beschouwen hebben wij het sociaal doel aangepast.

STEUN OLLIE EN ZIJN GETROFFEN GEZIN! • NOUS N'OUBLIONS PAS NOS PARTICIPANTS LOYAUX QUI ONT PASSES DES TRAGEDIES PERSONNELS • WE WANT TO HELP ONE OF OUR LOYAL PARTICIPANTS, HIT SO BAD BY A PERSONAL TRAGEDY

 

Reken even mee: 400 X 10 EUR kan 4000 EUR opbrengen dat rechtstreeks wordt doorgestort aan DE FAMILIE SCHOUPPE, als steun voor de revalidatie en blijk van medeleven aan kinderen en familie van Ilde Cleemput.

Comptez avec nous: 400 X 10 EUR, ça donnerait 4000 EUR pour aider la révalidation de Oliver Schouppe, et de supporter sa famille, ses 2 enfants.

Do you count with us? 400 X 10 EUR, that's about 4000 EUR that could be delivered to Oliver, his revalidation struggle and 2 kids who lost their mother

BUILDING A WALL OF SOLIDARITY.

“De Boucles d’Houffalize wijzigt per kerende zijn sociale doelstelling en zal 10 EUR per inschrijving NIET zoals eerder overdragen aan een humanitair project in Afrika. Ofschoon dit evenzeer onze bekommernis en aandacht wegdraagt, werden wij recent nog meer getroffen door het leed dat een van onze trouwe deelnemers is overkomen. In een tragisch verkeersongeval verloor Oliver Schouppe (voormalig LCMT-deelnemer en was er anders ook in 2017 weer bij geweest) zijn lieve echtgenote Ilde Cleemput (tevens sportfunctionaris in Affligem). Oliver zelf staat sindsdien nog dagelijks voor een bijzondere zware revalidatie. Familie en vrienden bewonderen zijn vechterstemperament en zien een langzaam herstel. Uit zijn fietsclub, De Zwette Maanen, kwam een beleefd verzoek om een LCMT-wielertruitje voor hem aan te maken. Wetende hoe brutaal het lot het leven van dit gezin heeft doorkruist, dachten wij als LCMT-organisatie spontaan dat alle voor het goede doel bestemde inkomsten van de Boucles d’Houffalize hier geen directere of betere hulp konden betekenen dan als deze nu eerst naar “Ollie en zijn kinderen” gaan. Wij hopen dat deze eerste actie, gegroeid vanuit het hart van een peloton echte fietsvrienden, aanzet mag geven tot nog meer solidaire steun en troost voor de getroffen familie. Niets zal de leegte wegnemen die mama Ilde nalaat. Maar de LCMT-filosofie getrouw, primeert altijd eerst medeleven en hulp bieden aan elk van onze medefietsers in nood. Uiteraard willen wij in een volgende editie wel de kaart trekken van andere sociale doelen, zoals de eveneens zeer tragische hongersnood in Afrika. Op dit moment echter zijn onze gedachten bij iemand die deel uitmaakt van onze LCMT-community.”

 

 

EN FRANCAIS

 

LES BOUCLES D'Houffalize modifie par retour son but sociale. Bien que notre préoccupation pour les enfants d'Afrique reste inchangée, nous avons été encore plus touchés par la souffrance qu'un de nos fidèles participants est arrivé. Dans un tragique accident de voiture Oliver Schouppe (traditionel LCMT-participant et il y avait déjà prévu l'édition 2017) a perdu sa chère épouse Ilde Jef Cleemput. Oliver est encore tous les jours en lutte pour sa révalidation. Aussi la vie de leur 2 enfants a été bouleversé par cette tragédie. Alors 10 EUR par Boucliste sera donné à la famille Schouppe.

ENGLISH

 

The Boucles D ' houffalize modifies by return his social objective. 10 EUR will NOT like before transferred to a humanitarian project in Africa. Although this also is our concern and attention, we recently were more affected by the suffering that one of our loyal participants is badly injured and lost his wife in a tragic car accident. 10 EUR/subscriber will be adressed towards Oliver Schouppe (former LCMT-participant and normally back with us in coming event) who is still fighting to recover. He and two kids still mourn about the loss of their beloved wife and mother, Ilde Cleemput

ABOUT US

 

The organizing team is also a member of the FCWB (Belgian Cycling Federation).

 

 

 

CONTACT

Biking Events

Abelestraat 21,

B-8908 Ieper

 

T. 0032 (477) 592382 or (476)677319

E. info@lcmt.be

W. www.lcmt.be & www.bouclesdhouffalize.be

Copyright @ All rights reserved